تا وقتی تو هستی دستانم را بگیری ....
تا وقتی تو هستی دستانم را بگیری ....


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

تا وقتی تو هستی دستانم را بگیری ....نظرات شما عزیزان:

نام :