میدونی کوچکترین ذره کشف شده در جهان چیست ...
میدونی کوچکترین ذره کشف شده در جهان چیست ...


Related image

میدونی کوچکترین ذره تو جهان کشف شده چیه ؟ دل من چون برات یه ذره شدهنظرات شما عزیزان:

نام :